Mr. Kenneth

Optimal Press
The Story of a Girl

The story of a girl omslag

Mr Kenneth träffar sin kärlek i denna färgsprakande nya volym. Den här gången berättar Emelie Östergren helt utan ord. Mr Kenneth meets his lover in the newest installment of his adventures. This time Emelie Östergren tells the story totally without … Läs mer …

Optimal Press
Mr. K Dresses up

Mr K dresses up omslag

Nya äventyr med Mr Kenneth, skaparen av Evil dress. Det är dags att städa upp. Helt på engelska. All new adventures with Mr Kenneth, the creator of the Evil dress. It’s cleanup time. In English.

Optimal Press
Mr. Kenneth

Mr. Kenneth omslag

Emelie Östergren fortsätter på Evil dress-temat i sin berättelse om Kenneth, en man med stora problem. Följ med på upptäcksfärd i hennes högintressanta bildvärld. Mr. Kenneth är helt på engelska. New comics from Emelie Östergren on the theme of ”Evil dress”. … Läs mer …