Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 178 – Marjane Satrapi (B&B nr 1/2009)

Bild & Bubbla. Marjane Satrapi omslagFinns att köpa i serieaffären.se

Bild & Bubbla 178 fokuserar på iransk-franska Marjane Satrapi, med såväl intervju som artikel om hennes framgångsrika bok/film Persepolis. Numret innehåller även andra delen av serien om historieprofessor Dick Harrisons sökande efter Tintins fotspår, en intervju med sverigeaktuelle amerikanen Jeffrey Brown (Fumlig) kompletterad med en serie av Brown, en bildsektion med unika serieoriginal med mera.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Innehållsförteckning

 1. : : Persepolis, Maus och de andra s 7

  bob178s7

  Få serier har haft en sådan genomslagskraft de senaste åren som iransk-franska Marjane Satrapis »Persepolis«. I Frankrike har denna serie varit med om att hyllas av en enad kritikerkår, tilldelas i praktiken samtliga tänkbara utmärkelser, göras om till en likaledes rosad animerad film och inte minst utgöra den ekonomiska grunden för hela det för den franska seriekulturen revolutionerande förlaget L’Association. Inte illa.
  I Sverige har det också gått bra för »Persepolis«. Serien har på kort tid utkommit i inte mindre än tre olika utgåvor, som alla sålt mycket bra. Med tanke på att det numera knappt ges ut några franska serier på svenska borde denna framgång leda till eftertanke för Sveriges förläggare. Den franska seriekulturen har aldrig varit mer intressant, och det finns en uppsjö oöversatta serier att ösa ur.
  Men det var »Persepolis« det här skulle handla om. Om jag rådbråkar min hjärna är det närmaste jag kommer när det gäller denna series genomslagskraft Art Spiegelmans »Maus« från 1980-talet, en serie som har ett lika angeläget tema, rättframt berättande och självbiografisk/historisk grund. Denna liknelse är naturligtvis inte underlig, då »Maus« är förebild för hela den nya franska generationen av mer litterära serieskapare som Satrapi ingår i.
  Ryktet säger för övrigt att denna klassiker nu skall komma på nytt på svenska, vilket vore en välgärning. På engelska har »Maus« i praktiken alltid funnits i tryck sedan den utkom första gången, men det var länge sedan man kunde få tag på den på svenska.
  Till skillnad mot vad många verkar tro har vi skrivit om »Persepolis« och Marjane Satrapi tidigare. Vi gjorde det dock långt innan hon slagit igenom i Sverige (närmare bestämt i nummer 3/2002). Men nu var det dags igen, och vi har funnit nya ingångar för att närmare betrakta Satrapi och hennes verk. Läs och njut.

 2. : : Tintin – en tidlös 80-åring s 8–12

  bob178s8

  Den 10 januari 1929 gav sig Tintin för första gången ut på äventyr. Efter 23 seriealbum publicerade över hela världen i över 200 miljoner exemplar är Tintin en institution.

 3. : : Demervalls s 14–15

  bob178s14

  Det kommer fler och fler svenska serieförlag. Demervalls är ett av dessa nytillskott, startat och drivet sedan 2003 av serieskaparen Per Demervall och hans fru Birgitta.

 4. : : Gérard Lauzier s 16–17

  bob178s16

  Gérard Lauzier, en av de mer inflytelserika franska serieskaparna på 70- och 80-talen, har gått bort. Serieskaparen och konstnären Gunnar Krantz funderar över sin relation till Lauzier.

 5. : : Bild & Bubbla 40 år! s 18–21

  bob178s18

  Bild & Bubbla har funnits i fyrtio år, vilket gör den till en av världens äldsta kulturtidskrifter om tecknade serier. Vi passar på att blicka lite i backspegeln.

 6. : : »You say you want a revolution« – närläsning av Marjane Satrapis »Persepolis« s 22–29

  bob178s22

  Marjane Satrapis serieroman »Persepolis« har hyllats världen över. Men vad säger detta självbiografiska epos om livet i Iran och i Österrike?

 7. : : Marjane Satrapi Persepolis – demokrati börjar med jämställdhet för kvinnor s 30–37

  bob178s30

  Vi gråter över samma saker, men vi skrattar inte av samma anledningar, säger iranska Marjane Satrapi, som var tvungen att leta sig fram till en universell humor när hon skulle filmatisera sin självbiografiska serie »Persepolis«.

 8. : : Jeffrey Brown – en osannolik hjälte s 38–44

  bob178s38

  Amerikanen Jeffrey Brown kom till synes från ingenstans med boken »Clumsy« för ett par år sedan, och fick direkt en stor läsekrets med sina lågmälda och personliga betraktelser.

 9. : : Den sista natten s 45–50

  bob178s47

  En serie av Chester Brown, om att bryta upp ur ett förhållande, och släppa taget.

 10. : : Jag anklagar! – två berättelser om uppgörelse och försoning s 52–60

  bob178s52

  »En författare är endast en referent af hvad han lefvat«, skrev August Strindberg och Mats Jonsson verkar hålla med. I sin förra bok »Pojken i skogen« återvänder den vuxne Mats Jonsson till sin barndoms by Bollsta bruk.

 11. : : Att samla serieoriginal s 61–62

  bob178s62

  Serieoriginal kan ofta vara vackra på ett sätt som inte framgår när de reproduceras. Att samla på dem är ett intresse som funnits länge, men växt de senaste åren.

 12. : : Serieoriginal s 63–86

  bob178s63

  Bildsektionen i detta nummer består av ett antal utvalda serieoriginal som återges så nära ursprunget som är möjligt, för att ge en känsla för hur serier ser ut innan de skannas, bildbehandlas, färgläggs och reproduceras.

 13. : : I Tintins fotspår del 2 s 87–92

  bob178s87

  Den andra och sista delen i serien om historieprofessor Dick Harrisons resa i Tintins fotspår, tecknade i klara linjen-stil av Jimmy Wallin.

 14. : : Trovärdighet och trycksvärta – historieprofessorn som blev seriefigur s 93–94

  bob178s93

  Att bli seriefigur kan vara krävande, vilket historieprofessor Dick Harrison upptäckte när nyheten om serien som bygger på hans resor i Tintins fotspår under ett par dagar skickades ut via i stort sett samtliga media i Sverige.

 15. : : Tintin och metakonsten s 95–99

  bob178s96

  Serien »Tintins äventyr« lämpar sig utmärkt för parodier och pastischer. Vi låter Tintin-experten Björn Wahlberg fundera kring alla de som försökt vandra i Hergés fotspår.

 16. : : Lars Krantz s 100–101

  bob178s100

  Serieskaparen Lars Krantz (»Dödvatten«) berättar om hur hans omgivning skulle reagera på hans frånfälle.

 17. : : Malin Svedjeholm s 102–103

  bob178s102

  Serieskaparen Malin Svedjeholm (»Plåstra«) berättar om hur det är när ens serie blir refuserad och bortplockad ur den tidning den tidigare gick i.

 18. : : Fluffy – en tecknad roman om livets olösliga frågor s 106–107

  bob178s106

  »Fluffy« är en udda fågel i den svenska serieankdammen; en intelligent, annorlunda och spännande serieroman som översatts och getts ut på ärans och hjältarnas språk.

 19. : : Vin & vatten s 108–109

  bob178s108

  Gunnar Krantz är en serieskapare som ständigt förnyar sig själv. I sin allra senaste bok »Vin och vatten« har han lagt till akvarellfärger till sin konstnärliga arsenal.

 20. : : Roparen s 110–111

  bob178s110

  Stieg Trenters deckare tillhör de verkliga svenska klassikerna i genren, men först nu har en av dem kommit i serieform i och med Jakob Nilssons »Roparen«.

 21. : : Det är bara lite AIDS s 112–113

  bob178s112

  Sara Granér slog igenom med buller och bång med »Det är bara lite AIDS« – en burlesk, nattsvart och rolig attack på missförhållanden i dagens samhälle.

 22. : : I fanzinens drömland s 114–118

  bob178s115

  De senaste självutgivna serietidningarna av den nya, kommande generationen recenseras och diskuteras.

Bild & Bubbla

Comments are closed.