Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 161 (B&B nr 2/2003)

bob161Finns att köpa i serieaffären.se

Innehållsförteckning

 1. : : Någonting gammalt, någonting nytt… s 3

  bob161s3

  Det händer saker i serievärlden! Jag – som dagligen samtalar med författare, tecknare, förläggare, redaktörer, pedagoger med flera från alla olika sidor av den svenska seriebranschen – kan med säkerhet säga att det i dag finns mer framtidstro i vår bransch än på mycket länge. Jo, jag vet att jag har sagt det här tidigare, men inte minst i denna B&B finner vi ett antal bevis på denna framtidstro, och jag tänkte här framhålla tre ganska olika exempel på vad som är på gång. För det första har vi det ambitiösa projektet Svensk Seriehistoria/Svenskt Seriearkiv, som presenterades med en broschyr i förra numret, och som du kan läsa mer om i detta nummer. Detta projekt är viktigt ur ett antal aspekter, inte minst för att det vill ge dagens generation serieskapare kunskaper om den långa tradition vi i dag bygger vidare på. Sådant sätter in den egna produktionen i ett sammanhang, och hjälper till att skapa en starkare identitet i arbetet som sker framöver. Viktigt är också det faktum att en skriven historik och ett välfungerande arkiv (som kan serva såväl forskarvärlden som en intresserad allmänhet), i förlängningen kommer att stärka seriernas ställning bland de mer etablerade konstformerna. Vad detta i sin tur kan leda till när serierna till slut får sin självklara plats i Kultursverige är naturligtvis inte svårt att tänka sig, i form av möjligheter till stipendier, utställningar och så vidare. Om detta första exempel till stor del blickar bakåt, så blickar de andra utan tvekan framåt: I en rapport i nyhetssektionen, samt i en av bilagorna som medföljer detta nummer, finner man nämligen bevis på att svenska Egmont har vänt ett nytt blad i sin utgivningstrategi, och nu satsar mer och mer på att lyfta fram nya svenska serier. En så medveten satsning som sker nu har inte ägt rum sedan tidningen Svenska Seriers tid. Förhoppningsvis kan den leda till framgångar liknande de som har uppnåtts i Norge, där inhemska serier – såväl de kommersiella som de mer kulturella – under de senaste åren har blomstrat. Slutligen har vi de nystartade serieförlagen Manga Media och Seriehuset, vilka även de presenteras i nyhetssektionen. Det ena satsar på japanska serier för den svenska marknaden, det andra på amerikanskt material för norska läsare – men tanken är densamma: att nå nya, yngre läsargrupper och därmed försäkra oss om en återväxt i läsarleden. Och satsningar på detta område behövs, eftersom vi utan en bred serieutgivning riktad till yngre läsare riskerar att snart stå som stofiler som vurmar för en utdöd konstform. Dessa medvetna satsningar, på att bevara det som har varit och bygga upp det som skall komma, såväl på skapar- som på läsarsidan, bådar gott inför framtiden och ger i alla fall mig framtidstro.

  Puss på er!

 2. : : Johan Wanloo s 4–13

  bob161s4

  Mannen från H.Ö.N.Ö – B&B på besök i Wanloos vilda Värld

 3. : : I stället s 14–15

  bob161s14

  Svensk serietidningsutgivning bevakad.

 4. : : World comics s 16–22

  bob161s16

  »Serier med attityd – en intervju med World comics grundare Leif Packalen«

 5. : : Svensk Seriehistoria s 24–25

  bob161s24

  Aktuella rön inom projektet Svenskt Seriearkiv – Svensk Seriehistoria.

 6. : : Seriehuset s 26–27

  bob161s26

  »Seriehus med nye ruter ukebladgigant lanserer tegneserieforlag«

 7. : : Daredevil s 28–38

  bob161s28

  »Retvisans blinde riddare med Daredevil mot fyrtioårsjubileet«

 8. : : Fredrik i gamla världen s 40–41

  bob161s40

  Nordisk serieutgivning bevakad.

 9. : : Dragon Ball s 42–49

  bob161s42

  »Dragon Ball – kampsport och gubbsnusk«

 10. : : Föreningsliv s 50–51

  På gång i våra serieföreningar.

 11. : : Kontact s 52–53

  bob161s50

  Brev och frågor från våra läsare.

 12. : : Fantomet s 54–55

  bob161s54

  »Fantomets feminine kronikør – Ingebjørn lager trøbble for Ånden som går«

 13. : : Serie s 56–57

 14. : : Vår man i Bryssel s 58–59

  bob161s58

  Den europeiska marknaden bevakad.

 15. : : Lena Ackebo s 60–65

  bob161s60

  »Populärkulturens kritiska iakttagare – en intervju med Lena Ackebo«

 16. : : PÅ andra sidan s 66–67

  bob161s66

  Godbitar ur utgivningen i USA enligt Henrik Hallberg.

 17. : : Avigserier s 68–70

  bob161s68

  Amatörserier granskas och bedöms.

 18. : : Mats Serie s 71

 19. : : Recensioner s 72–76

  bob161s72

  Svenska album recenseras.

 20. : : Portträtt s 78–79

  Foto: Christer Wahlgren, KvŠllsposten
28.5.1990

  Illustratören och animatören Per Åhlin presenteras.

 21. : : Anmeldelser s 80–81

  bob161s80

  Norskspråkilige utgivelser dissekeres.

 22. : : Nyheter s 82–113

  bob161s82

  Nyheter från världens alla hörn.

Bild & Bubbla

Comments are closed.