Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 160 (B&B nr 1/2003)

bob160Finns att köpa i serieaffären.se

Innehållsförteckning

 1. : : Till alla vŒåra norska lŠäsare s 3

  (B&B 1 03 s 003 Ledare)

  Så var då våren här, solen skiner säkerligen när du läser detta, ochÉ VI AVBRYTER DENNA UTSÄNDNING FÖR ETT MEDDELANDE TILL VÅRA NORSKA LÄSARE:
  Som ni säkert har lagt märke till heter den tidning ni nu håller i handen Bild & Bubbla, inte Tegn, även om den ser ut ungefär likadant som Tegn annars gjort de senaste åren. Låt mig förklara varför. Tidskriften Tegn har en lång och distingerad historia, som sträcker sig ända tillbaka till 1986, och den har genom åren varit det huvudsakliga organet för att sprida seri ös information om tecknade serier i Norge. Tyvärr uppstod med tiden praktiska problem, och för några år sedan började det gå allt längre tid mellan numren. Redaktionen övervägde att lägga ner pappersversionen av tidningen och istället satsa enbart på webbplatsen tegn.no. Det var då, på en uttalat skandinavisk middag vid Small Press Expo i Stockholm, som idén till ett samarbete mellan Tegn och dess svenska motsvarighet Bild & Bubbla föddes. Den svenska redaktionen utökade sitt sidantal för att göra plats för material med direkt anknytning till Norge, skrivet av Tegns medarbetare, och slutresultatet blev en två språkig tidning som gavs ut i båda länderna, i Norge under namnet Tegn, i Sverige under namnet Bild & Bubbla. Det blev en omfångsrik tidskrift på minst 116 sidor (vilket utan tvekan gjorde den till Skandinaviens största), men den blev också dyr att distribuera, och med tiden blev det svårt för Tegns redaktion att få pengarna att räcka till. Nyligen har man därför beslutat att trots allt ge upp tanken på en egen papperstidning. Alla vill dock gärna fortsätta samarbetet, vilket innebär att Bild & Bubbla, som har ßer prenumeranter och därmed en starkare ekonomi, tar över huvudansvaret även i Norge. Därför
  kommer denna tidning i framtiden att heta Bild & Bubbla även i Norge. Denna skillnad är dock enbart kosmetisk. Vi kommer även i fortsättningen att arbeta för att tidningen skall ha en stor andel såväl material om norska Till alla vŒra norska lŠsareserier, som artiklar på norska vilket vi hoppas märks i det nummer ni nu håller i handen. Förutom att vi är stolta över att göra Skandinaviens största tidskrift om tecknade serier, är vi övertygade om att vi genom detta samarbete kan stärka banden mellan Sverige och Norge. Kunskaperna i våra båda länder om seriekulturen i respektive grannland växer, och därmed även möjligheterna till andra samarbeten. Vi hoppas därför att ni vill fortsätta denna resa med oss, och att vi tillsammans skall kunna bygga vidare på en svensk-norsk seriesamhörighet. Förutom i B&B:s norska inslag, kommer Tegn naturligtvis också att finas kvar i form av hemsidan tegn.no. Denna lever i högönsklig välmåga vidare, och vi rekommenderar ett besök den om ni inte redan har markerat hemsidan bland era favoriter. Tegn är död. Länge leve tegn.no och Bild & Bubbla!

  Puss på er!

 2. : : Fode Øverli s 4–14

  (Bob 1 03 s 004-014 257verli)

  »Fantastenes førstemann –(Pondus) er Nordens mest populære stripeserie«

   

 3. : : Strand & Løkling s 16–20

  (BoB 1 03 s 016-020 H214kon & Torm)

  »Mennene bak Pondys – Håkon Strand og Tormod Løkling«

 4. : : Vår man i Bryssel s 22–23

  (BoB 1 03 s 022-023 V214r man i Br)

  Den europeiska marknaden bevakad

 5. : : Ture Sventon s 24–28

  (BoB 1 03 s 024-028 Sventon)

  »Ett intressant fall – Ture Sventon som seriefigur«

 6. : : Fredrik i gamla världen s 30–31

  (BoB 1 03 s 030-031 Fredrik i g)

  Nordisk serieutgivning bevakad

 7. : : Italienska västernserier s 32–45

  (BoB 1 03 s 032-045 Itallienska)

  »Männen som talar med hästar – om Tex Willer, Kapten Miki och femtiotalets italienska västernserievåg

 8. : : I stället s 46–47

  (BoB 1 03 s 046-047 I st212llet)

  Svensk serietidningsutgivning bevakad

 9. : : Serie s 48–49

 10. : : Homosexuella superhjältar s 50–54

  (BoB 1 03 s 050-054 Homo)

  »Men in tiggts – hur skildras homosexualitet i superhjältegenren?

 11. : : Gästpenna s 56–57

  (BoB 1 03 s 056-057 G212stpenna)

  Andra ämnen, andra synvinklar – vår gästskribent är den här gången Hans Christian Christiansen

 12. : : Monsieur Jean s 58–61

  (BoB 1 03 s 058-061 Dupuy & Berb)

  Tegner i tandem – Dupy og Berberian Forteller hvordan

 13. : : Mats serie s 63

 14. : : Avigserier s 64–65

  (BoB 1 03 s 064-065 Avigserier)

  Amatörserier granskas och bedöms

 15. : : På andra sidan s 66–67

  (BoB 1 03 s 066-067 P214 andra sid)

  Godbitar ur utgivningen i USA enligt Henrik Hallberg

 16. : : Föreningsliv s 68–70

  (BoB 1 03 s 068-070 F232reningsliv)

  På gång i våra serie föreningar

 17. : : Recensioner s 71–80

  (BoB 1 03 s 071-080 Recensioner)

  Svenska och utländska album recenseras

 18. : : Anmeldelser s 82

  (BoB 1 03 s 082 Anmeldelser)

  norskspråklige utgivelser dissekeres

 19. : : Nyheter s 83–114

  (BoB 1 03 s 084-114 Nyheter)

  Nyheter från världens alla hörn

Bild & Bubbla

Comments are closed.