Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 159 (B&B nr 4/2002)

bob159 omslagFinns att köpa i serieaffären.se

Innehållsförteckning

 1. : : Vad skall Serieframjandet vara s 3

  bob159s3

  Sedan det för drygt fem år sedan (är det verkligen så länge?) till stor del blev ny besättning på den skuta vi kallar Seriefrämjandet, har vi arbetat målmedvetet och hårt på att bygga upp SeF till någonting som motsvarar vår uppfattning om hur den enda förening som bevakar seriemediet i Sverige bör fungera. Vi har kommit ganska långt, även om vi inte på något sätt är nöjda . Vi är i dag fler än på mycket länge. Medlemsantalet har passerat 900, vilket inte är illa med tanke på att vi 1997 »bara« var 600. Lägg därtill att Bild & Bubblas upplaga (inklusive sidoeditionen Tegn), har ökat från 1 500 till 2 600 exemplar (och sidantalet från 36 till minst 116 sidor), så inser man att vi hela tiden, sakta men säkert, växer. Efter hand som vi blivit varma i kläderna har vi utökat vår verksamhet med bokutgivning och festivaler. Vi har också ägnat oss åt lobbying - det vill säga att vi har försökt förstå och lära känna alla instanser inom förlagsvärld, media och kulturpolitik. Nu börjar detta arbete att betala sig, och vi märker att vi får mer och mer respekt för våra ideer. Nyligen fick vi en störe summa pengar från stiftelsen Framtidens Kultur, för att starta arbetet med att bygga upp ett arkiv för svensk se riehistoria. Det är en ansenlig summa pengar för en liten, men växande förening, och en summa som vi kommer att använda på bästa sätt för att se till att den svenska seriehistorien bevaras för framtiden. Sammanlagt blir det här en stor verksamhet för en ideell förening . Nu börjar vi dock nå en gräns för vad vi orkar med. Vi som befinner oss i den innersta kretsen arbetar mycket och hårt med att få allt att fungera, och ett antal personer har i praktiken ingen fritid alls. Det är en situation som riskerar att få ödesdigra konsekvenser, och vi har därför lagt fram ett förslag till Framtidens Kultur om att vi skulle kunna fortsätta växa och bli en tydligare instans som tar hand om alla frågor som rör serier - om det fanns ekonomiska möjligheter att bygga upp funktioner inom förening en som inte enbart bygger på ideella insatser. Stiftelsens ledning lyssnade, och vi har nu tilldelats medel för att utreda om det här är vad vi vill - och hur det i så fall skall gå till. Och det af här vi behöver er hjälp. Vad skall Seriefrämjandet vara? Är det bra som det är nu, eller finns det annat som vi borde ägna oss åt? Mejla mig på ovanstående adress och tyck till, och kom ihåg att de bästa förslagen är de som ni själva är intresserade av att vara med och genomföra!
  Puss på er!

 2. : : Lind och Valentin s 4–11

  bob159s4

  »Linda & Valentin – sagor för rymdålderns barn«

 3. : : Pierre Christin s 12–23

  bob159s12

  »verkligheten i sciencefiction – En intervju med Linda och valentin författaren Pierre Christin«

 4. : : Fredrik i gamla världen s 24–25

  bob159s24

  Nordisk serieutgivning bevakad

 5. : : Ghost worlds skapare s 26–33

  bob159s26

  »En humoristisk pessimist – Daniel Clowes om frustrajon ensomhet og suget fra Hollywood«

 6. : : På andra sidan s 34–35

  bob159s34

  Godbitar ur utgivningen i USA enligt Henrik Hallberg

 7. : : Pippi Långstrump s 36–42

  bob159s36

  »En Pippi med pratbubblor – Ingrid Vang Nyman och serieversionen »Pippi Långstrump««

 8. : : Jakob Martin Strid s 44–47

  bob159s44

  »Strid den förskräcklige – Danmarks mest kontroversielle serieskapare«

 9. : : Full stop s 48–53

  bob159s48

  »Full fart på Full Stop – uppstickarförlaget utökar sin utgivning«

 10. : : Serie s 54–55

  bob159s54

  »Lesbian hot dog from hell – en serie om inspiration«

 11. : : Age of Bronze s 56–71

  bob159s56

  »Hjältar, arkeologi och serier – Eric Shanowers »Age of Bronze« – ett serieepos om det trojanska kriget«

 12. : : Vår man i Bryssel s 72–73

  bob159s72

  Den europeiska marknaden bevakad

 13. : : Mats serie s 74

  bob159s74

  »sagan om tant Svea och Farbror Bonnier«

 14. : : Föreningsliv s 76–77

  bob159s76

  På gång i våra serieföreningar

 15. : : Avigserier s 79–81

  bob159s79

  Amatörserier granskas och bedöms

 16. : : Ola Hegdahl s 82–83

  bob159s82

  »Kongehuset blir tegneserie – Kronprins Haakon møter Jonny fra Stovner«

 17. : : I stället s 84–85

  bob159s84

  Svensk serietidningsutgivning  bevakad

 18. : : Recensioner s 86–94

  bob159s86

  Svenska och utländska album  recenseras

 19. : : Anmeldelser s 96–98

  bob159s96

  Norskspråklige utgivelser dissekeres

 20. : : 5 Serier s 100–101

  bob159s100

  Serier som har vært inspirerende og viktige for den »kunstneriske utvikling«, valgt

 21. : : Nyheter s 102–130

  bob159s102

  Nyheter från världens alla hörn

Bild & Bubbla

Comments are closed.