Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 157 (B&B nr 2/2002)

bob157Finns att köpa i serieaffären.se

Innehållsförteckning

 1. : : Så gör vi Bild & bubbla s 3

  bob157s3

  En fråga jag får då och då, är hur vi klarar att göra en tidskrift som Bild & Bubbla - ett arbete som egentligen kräver flera heltidstjänster, men där nästan allt måste skötas ideellt. Svaret är att vi gör det av övertygelse om att B&B är viktig. Viktig för att sprida information. Viktig som fackelbärare med budskapet att serier är en kulturform värd att ta på allvar. Viktig eftersom det är den enda tidskrift som kontinuerligt bevakar seriemediet i Sverige. De ansvariga bakom ett nummer av B&B är en stor grupp duktiga människor - inga nämnda och inga glömda - men när jag här talar om »vi« menar jag framförallt den trio redaktörer som utgör spindlar i nätet. En missupfattning som jag insett existerar, är att jag skulle vara någon form av »chefredaktör«. Att folk fått det intrycket beror nog på att det är jag som skriver ledaren, men det gör jag som ordförande i Seriefrämjandet - inte av någon annan anledning. När det gäller tidningen är vi tre personer som delar både ansvaret och huvuddelen av arbetet. Det här sker förstås i nära samarbete med ytterligare ett antal duktiga redaktionsmedlemmar, men dagens B&B är nog ändå en spegel framfö rallt av oss tre; Peter, jakob och jag. Peter är, förutom att han skriver artiklar, den som ser till att våra texter blir så bra som möjligt. Det handlar en hel del om faktagranskning och kompletteringar - ett metodiskt arbete som gör att tidningen trots sitt omfång innehåller förh ållandevis få faktafel. Han arbetar också mycket med språket och texternas struktur för att artiklarna ska bli lättlästa och få ett bra flyt.jakob är formgivaren som ser till att B&B håller en standard som gett oss uppmärksamhet långt utanför vårt eget språkområde. Han har inte bara visionerna om hur vi kan utvecklas rent grafiskt, han är också en extremt noggrann person. jakob är dessutom organisatören som ser till att allt fungerar rent praktiskt, jagar på oss andra så att vi gör det vi skall, och finner lösningar på de problem som uppstår. Själv sköter jag de utåtriktade kontakterna. jag säljer annonser, vilket ger oss ekonomiska möjligheter att växa. jag sköter också övriga kontakter med förlag, serieskapare och organisationer, vilket är viktigt om man vill göra en branschtidning. Därtill gör jag de flesta intervjuerna med dagens serieskapare.

 2. : : Tony cronstam och Elvis s 4–17

  bob157s4

  »The king is back! - en intervju med >Elvis< skapare Tony Cronstam«

 3. : : Sazae-san s 18–23

  bob157s18

  »Machiko Hasegawa – en annan bild av Japan«

 4. : : Musse-Tecknaren s 24–29

  bob157s24

  »En mästare på Musse – ett porträtt av César Ferioli«

 5. : : Gästpenna s 30–31

  bob157s30

  Andra ämnen,andra synvinklar

 6. : : No Comprendo Press s 32–39

  bob157s32

  »Uforståelig sukses – No Comprendo Press«

 7. : : I Stället s 40–41

  bob157s40

  Svensk serietidningsutgivning bevakad

 8. : : Föreningsliv s 42–43

  bob157s42

  På gång i Sveriges serieföreningar

 9. : : Veckotidningsklassiker s 44–54

  bob157s44

  »Sjömanskostymernas Guldålder – om några av tretiotalets veckotidningsserier«

 10. : : Kontact s 55

  bob157s55

  Brev från läsekretsen

 11. : : Fredrik i Gamla världen s 56–57

  bob157s56

  Nordisk serieutgivning bevakad

 12. : : Image på Film 2 s 58–61

  bob157s58

  »Serier och film del 16 – Girlpower? – Om Lara och Sara på vita duken«

 13. : : Titta han flyger! s 62–63

  bob157s62

  Superhjältegenren bevakad

 14. : : 5 serier s 64–65

  bob157s64

  Serier som har vært inspirerende og viktige for den »kunstneriske utgivning«, valg

 15. : : Tidskrifter s 65

  bob157s65

  Aktuellt i andra serietidskrifter

 16. : : Ture Sventon s 66–68

  bob157s66

  »Sven Hemmel _ Händig med livet«

 17. : : Mats Serie s 69

  bob157s69

  Alla dessa serietecknarelever

 18. : : På andra sidan s 70–71

  bob157s70

  Godbitar från utgivningen i USA enligt Henrik Hallberg

 19. : : Recensioner s 72–79

  bob157s72

  Svenska och utländska album recenseras Recensionsansvarig Mats Nordström

 20. : : Avigserier s 80–81

  bob157s80

  Amatörserier granskas och bedöms

 21. : : Anmeldelser s 82–83

  bob157s82

  Norskspråklige utgivelser dissekeres

 22. : : Tre Forlag s 84–85

  bob157s84

  »Slik ser de det selv – Tre norske forlag presenterer seg«

 23. : : Comics Code s 86–89

  bob157s86

  » Ett vakande öga – nytt ljus över The Comics Code«

 24. : : Nyheter s 90–114

  bob157s90

  Nyheter från världens alla hörn

Bild & Bubbla

Comments are closed.