Seriefrämjandet
Bild & Bubbla nr 154(B&B nr 3/2001)

bob154 omslagFinns att köpa i serieaffären.se

Innehållsförteckning

 1. : : Varför lägga ner all denna möda? s 3

  bob154s3

  Jag får ofta följande f råga från våra läsare: »Varför har ni inte fler artiklar om XXXXX (fyll i valfritt favoritområde) i B&B«. Svaret är enkelt: Peter, Jakob och jag har efter hand som vi blivit varma i kläderna som redaktörer arbetat fram ett antal inofficiella hållpunkter för vad tidn ingen skall innehålla. För att uppnå ett omväxlande, välavvägt nummer vill vi gärna ha (minst) ett inslag om en skandinavisk serie/serieskapare och ett om en utländsk dito, ett inslag om en »Iättillgänglig«, populär serie och ett om en smalare, kanske svårare dito. Vi strävar även efter att båda könen skall vara representerade i varje nummer, och där har vi många års bristande bevakning av kvinnliga serieskapare att uppväga. Naturligtvis går det inte alltid att uppnå alla ovan nämnda önskemål, men vi gör vårt bästa, och försöker åtminstone se till att va rje årgång är väl sammansatt, och innehåller arti klar som sätter ljuset på ett brett spektrum av vad serievärIden kan frambringa . Slutligen ser vi också bakåt på vad som tidigare avhandlats under de snart 33 år B&B funnits, och arbetar för att fylla luckorna i det »uppslagsverk« som tidningen (med dess baknummerlager - glöm inte att de flesta äldre nummer finns att beställa) faktiskt utgör. Inte minst ser vi det som vår uppgift att dokumentera den svenska seriekulturen, eftersom ingen annan gör det på ett systematiskt vis. Varför då, som rubriken anger, lägga ner all denna möda? Jo, det finns minst två skäl: För det första eftersom vi vill att Bild & Bubbla/ Tegn skall vara en tidning för alla som är intresserade av serier i både Sverige och Norge. Den skall inte bara vara för de mest insatta, och den skall inte heller bara vända sig till de som är intresserade av en viss aspekt av ämnet. Den skall vara för alla. För det andra är vi den enda svenska (och numera även norska) tidskriften om tecknade serier, och det ger oss ett stort ansvar (tänk dig själv om det bara fanns en enda tidskrift som skrev om litteratur, eller om film, eller om musik ... ). Vi har ett ansvar att lyfta fram alla olika aspekter av tecknade serier, eftersom ingen annan gör det. Tänk på det nästa gång du undrar varför vi inte skriver mer om XXXXX!

  Puss på er!

 2. : : Mort Walker & CO s s4–19

  bob154s4

  »Möte med Mr Walker - ett halvsekel med humorstrippens
  kung«

 3. : : Alf Thorsjö s 20–33

  bob154s20

  » ...och Affe är hans profet - en intervju med Alf Thorsjö«

 4. : : Kontact s 35

  bob154s35

  Brev från läsekretsen

 5. : : Knut Larsson s 36–40

  bob154s36

  »Knut Larsson - >Allt overkligt skall se verkligt ut, och tvärt om«<

 6. : : Moshi moshi! s 42–43

  bob154s42

  Den japanska serietraditionen bevakad

 7. : : Strövtåg i Källförteckningen s 44–45

  bob154s44

  Facklitteratur om serier belyst

 8. : : Steffen Kverneland s 46–55

  bob154s46

  »No compromiso! - et intervju med Steffen Kverneland«

 9. : : Avigserier s 56–57

  bob154s56

  Amatörserier granskas och bedöms

 10. : : Fredrik i gamla världen s 58–59

  bob154s58

  Nordisk serieutgivning bevakad

 11. : : Karna Rusek s 60–66

  bob154s60

  »>Inga politiska serier< - en intervfu med Karna Rusek«

 12. : : Serie av Karna Rusek s 67–69

  bob154s67

  »Urhunden«

 13. : : 5 Serier s 72–73

  bob154s72

  Serier som har vært inspirerende og viktige for den »kunstneriske utvikling«, valgt

 14. : : På andra sidan s 74–75

  bob154s74

  Godbitar från utgivningen i USA enligt Henrik Hall berg

 15. : : Recensioner s 76–84

  bob154s76

  Svenska och utländska album recenseras

 16. : : I stället s 86–87

  bob154s86

  Svensk serietidningsutgivning bevakad

 17. : : Titta han flyger! s 88–89

  bob154s88

  Superhjältegenren bevakad

 18. : : Anmeldelser s 90–91

  bob154s90

  Norskspråklige utgivelser dissekeres

 19. : : Föreningsliv s 92–94

  bob154s92

  På gång i Sveriges serieföreningar

 20. : : Tidskrifter s 94–95

  bob154s94

  Aktuellt i andra serietidskrifter

 21. : : Nyheter s 96–114

  bob154s96

  Nyheter från världens alla hörn

Bild & Bubbla

Comments are closed.