Zombies

Zombies omslag

Efter civilisationens fall är allt levande kött föda åt de döda som vandrar bland ruinerna som om de levde. Ännu en dag i det dödens landskap som är resultatet av vår dumhet och makthunger. Det finns ingenstans du kan fly, inget sätt att komma undan. Snart är du en av dem. Av Wormgod (Susanne Johansson och Mattias Elftorp).

Comments are closed.