Ordfront Förlag
Vårdcentralen Fontanellen

Vårdcentralen Fontanellen omslag

»Det är en blandning av bilder och texter. Man skulle kanske kunna säga att det är en seriebok, men inte riktigt. Inte heller är det en illustrerad diktsamling. Och inte heller en bok med bilder som Lukas skrivit texter till.«

Så skriver upphovsmännen själva om Vårdcentralen Fontanellen, en bok som inte liknar något annat vi sett. Den är ett flöde av målmedveten, kallsvettig text som i perfekt disharmoni med de explosivt naiva teckningarna målar upp bilden av ett svartvitt 2005 med öde torg och höghusområden, sorgsna vårdcentraler och TV-sända övergrepp. Ett 2005 där den lilla familjens enda utväg tycks vara att bygga sin egen borg att bo i, skyddade från den iskalla omvärlden.

Men frågan kvarstår: vad är det här för sorts bok? Det ligger närmast till hands att kalla den för en poetisk seriebok, men framför allt är den en perfekt sammansmältning av Lukas och Coco Moodyssons särpräglade uttryck.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Kommentera