Optimal Press
Mr. Kenneth

Mr. Kenneth omslag

Emelie Östergren fortsätter på Evil dress-temat i sin berättelse om Kenneth, en man med stora problem. Följ med på upptäcksfärd i hennes högintressanta bildvärld. Mr. Kenneth är helt på engelska. New comics from Emelie Östergren on the theme of ”Evil dress”. Meet Mr. Kenneth, a man with a lot of problems. In English throughout.

Comments are closed.