Norstedts
Serier från Vittula : fritt efter Mikael Niemis Populärmusik från Vittula

Serier från Vittula : fritt efter Mikael Niemis Populärmusik från Vittula omslag

Den unge norrlandstecknaren Anders Skoglind har omvandlat delar av Populärmusik från Vittula till serie. Det är en mycket fri omvandling, där de litterära kvalitéerna fått stå tillbaka och det anekdotiska, drastiska materialet fått påtaglig gestalt. Serien har publicerats avsnittsvis i Norrländska Socialdemokraten och gjort stor succé.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Kommentera