Egmont Kärnan
Don Rosa Collection bok 8

Don Rosa Collection bok 8 omslag

Don Rosa Samlade Verk kommer att bestå av nio exklusiva böcker. Dessa böcker innehåller en komplett samling av Don Rosas berättelser, omslag, posters mm. De innehåller även opublicerat material. Allt presenteras i kronologisk ordning och med kommentarer.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Comments are closed.