Egmont Kärnan
Bamsebiblioteket. Vol 27, Nummer 1-6 1986

Bamsebiblioteket. Vol 27, Nummer 1-6 1986 omslag

Det här är den 27:e volymen i bokserien som samlar BAMSE-tidningen kronologiskt i fina böcker med hårda pärmar.

Samtliga nummer som utkom under det första halvåret 1986 finns med i den här volymen. De återges precis så som de såg ut då, med omslag, brevsidor och bilagor.

Alla serier är skrivna av Bamses skapare Rune Andréasson.

Format: 170 x 250 mm

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Bamsebiblioteket

Kommentera