Dotterbolaget Antologin

Dotterbolaget antologin omslag

Medverkande:

Rikke Bakman

Eva Björkstrand

Jonna Björnstjerna

Maria Borgelöv

Karolina Bång

Karin Didring

Karin Ekheden

Erika Eklund

Sara Elgeholm

Ingrid Ericsson

Lina Eriksson

Sara Granér

Klara Granlöf

Karen Hansen

Sara Hansson

Stina Hjelm

Clara Johansson

Nanna Johansson

Susanne Johansson

Helena Jäderberg

Maja Karlsson

Nina Lahtinen

Rebecka Lindberg

Sanna Lindström

Maja Lüning

Lina Neidestam

Sofia Olsson

Vilda Rosenblad

Lisa Sjöblom

Liv Strömquist

Josefin Svenske

Berit Viklund

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Comments are closed.