Albumförlaget
Bouncer del 4: Bödelns hämnd

Bouncer. D. 4 : Bödelns hämnd omslag

Bouncer söker hämnd på Cooper som orsakade hans vänners död. Cooper som genom skräck även försöker erövra sina grannars mark.

Bouncers okände far visar sig.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Comments are closed.