Albumförlaget
Det tredje testamentet III: Lukas eller tjurens andedräkt

Lukas eller tjurens andedräkt omslag

DET TREDJE TESTAMENTET?

Denna mytiska skrift, av Herren Gud anförtrodd Kristi apostlar, står i centrum för en strid om kunskap och makt, en kamp utan nåd, som involverar hela den kristna världen.

Både biskop Uther Purpurmantel och hans svarta ryttare, liksom den mäktiga Tempelherreorden, är mycket nära att lägga beslag på Julius från Samarias resebrev, vilka antas avslöja var det tredje testamentet är gömt.

Förutom dessa två konkurrenter, med ännu okända syften, söker också den förre inkvisitorn Conrad av Marbourg och den unga Elisabeth av Elsenor efter denna mystiska text, med stöd av Gherard Steiner, ledare för kyrkans kapitel för ockulta undersökningar.

Denne gamle vän till Marbourg låter en av sina kunskapare, Trevor O?Niell, hjälpa Marbourg och Elisabeth. De tre reser till Skottland för att motarbeta den röde biskopen och hans ryttare.

Gherard blir dock arresterad av Tempelherrarna och Marbourg, Elisabeth och Trevor fängslas djupt inne i öfästningen Stornwall.

Redan i besittning av både Julius resebrev och dess avskrifter, sänder Uther Purpurmantel sina ryttare efter den sista lilla del som skiljer honom från lösningen?

Tack vare de svarta munkarna och deras biskop har Marbourg under tiden identifierat dessa kreaturs sanne herre: greven av Sayn.

Ett namn, som frammanar djupa sår från ett dött förflutet.

Tjugo år tidigare?

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Comments are closed.