Albumförlaget
Det tredje testamentet II: Matteus eller ängelns ansikte

Matteus eller ängelns ansikte omslag

År 1307. Den katolska kyrkan är ett invecklat nät av intriger. Den före detta inkvisitorn Conrad av Marbourg och Elisabeth av Elsenor söker upp Marbourgs gamla vän, Gherard Schreiner, ledaren för kyrkans ockulta avdelning. Med hans hjälp finner de det hemliga biblioteket i Toledo, på jakt efter en kopia på de dokument som blev funna i Veyne och som kostade munkarna livet i en brutal slakt.

Dessvärre är det svårt att känna vän från fiende, och samtidigt dyker att mystiskt band med ”demoner” fram från forntiden.

Ovanstående information är hämtad från förlagens beskrivning av boken.

Comments are closed.