Pelle Forshed

Pelle Forshed, medskapare av serien ”Stockholmsnatt” i Svenska Dagbladet, tillsammans med Stefan Thungren. De två gör också serien Le Bureau. Forshed har även medverkat i Galago.

Förfatare

Tecknare

Författare

bok av