Mikke Schirén

Grundare av Komika Förlag och initiativtagare till denna SerieWiki samt webbplatsen ”Bubblor”. Var redaktör för tidningen ETC Comics. Svensk översättare till ”Hellboy” i serietidningen Nemi. Suttit i styrelsen för Stockholms lokalförening av Seriefrämjandet. Gick ur Seriefrämjadet efter kontroverserna kring Alla Serier i Sverige. Avgick som redaktör från Seriewikin i januari 2009 efter oenigheter med Seriefrämjandets styrelse.

Formgivare

Redaktör

Översättare

text av