Hans Lindström

Främst tecknare av skämtteckningar bestående av en enda ruta, men använder även serieformen. Har bl.a. blivit publicerad i Uti vår Hage, Hemmets Veckotidning och Serie-Pressen (?).

Författare

Tecknare