Hans Holm

Utbildad bibliotekarie.
Anställd vid Svenskt Seriearkiv.
Aktiv inom Seriefrämjandet och Mangakai Lund.

Recensionsansvarig

text av

Text av

översättning

översatt av