:
Bild & Bubbla. Yokaj Studio omslag
Superhjältar Insha’Allah – Guds 99 namn ger kraft åt 99 superhjältar

bob179s48

I Koranen sägs det att Gud har 99 namn. Varje namn är även en god egenskap, och bland dessa finns styrka, mod, visdom och rättvisa. Dessa egenskaper ligger till grund för handlingen i »The 99«, världens första superhjälteserie som inspirerats av muslimsk kultur och tro.

Comments are closed.