:
Bild & Bubbla. Tony & Maria Cronstam omslag
Crack

bob181s104

Johan Jergner-Ekervik har varit på seriefestivalen Crack i Italien och ger en utförlig rapport i serieform om vad som hände, vem som var där och hur man skall hitta.

Comments are closed.