:
bob198omslag
Musikens makt – »Medley« av Lisa Medin

bob198s30

Lisa Medin har oförtröttligt kämpat vidare med drömprojektet »Medley« i snart ett decennium och gått från egenpublicerade fanzin via löpande publicering i serietidning till bokutgivning på stort förlag.

Comments are closed.