: Vart är den svenska seriekulturen på väg?

bob194s7

Jag fick nyligen en intressant fråga av en journalist som helt tydligt inte visste så mycket om serier, men faktiskt var nyfiken och ville förstå sitt ämne (tyvärr inte självklart när allmänjournalister ska skriva om serier …). Frågan var kort och gott vad som är trenden inom svenska serier på 10-talet. Denna fråga gjorde mig en aning ställd, mest eftersom det alltid är svårt att se trender just i den tid man befinner sig i. När jag skrev boken »Swedish Comics History« år 2010 var det inga problem att summera 00-talet, vilket jag gjorde i kapitlet »Women on the Move«. Det var lätt att se att under 00-talet var den övergripande trenden för hela den svenska seriebranschen att kvinnorna för första gången på allvar klev in i seriekulturen och gjorde den till sin egen.
Naturligtvis är det så att decennier är en artificiell indelning av vår verklighet, och att tala om utmärkande karaktär för ett visst årtionde är ett mycket mänskligt men inte helt självklart fenomen. Hur som helst kan man utan tvekan säga att trenden från förra decenniet håller i sig och att den svenska seriekulturen aldrig haft så många starka kvinnliga röster som idag – vilket har breddat såväl seriekulturen som läsekretsen för serier i Sverige. Sara Granér är en tydlig företrädare för denna trend, men hon står även för en annan riktning inom seriekonsten som växte sig stark under 00-talet och som inte alls verkar vara på väg att avmattas: den politiska satiren. Serierna har tagit över som fanbärare för traditionen att driva med överheten och sätta fingret på de ömmande punkterna i vårt samhälle. Detta är en genre som var stor i Sverige på 1900-talet, men som i det närmaste försvunnit. De politiska skämtteckningarna som tidigare fyllde svenska dagstidningar har för det mesta tagits bort, eller ersatts av just Granér, Nina Hemmingsson med flera. I sammanhanget är det inte förvånande att Granér tilldelats EWK-priset, instiftat till ära för Sveriges mest kända politiska skämttecknare någonsin. Men som sagt, nu är det serierna som bär fanan högst. Och det hyllar vi i det här numret, med såväl intervju som bildbilaga med Sara Granér.

Comments are closed.