:
B&B-199-omslag-638x638
Iskall kvinnosyn – hur kvinnors död driver superhjälteserier

BoB199s94

I denna artikel undersöker författaren hur den manliga dominansen bland skapare och läsare av superhjälteserier har tagit sig uttryck i att kvinnliga figurer torteras och dödas för att manliga hjältar ska kunna utvecklas.

Comments are closed.