:
Bild & Bubbla. Art Spiegelmans MAUS; tolkningar omslag
Historien om det vidgade litteraturbegreppet

bob184s40

Gymnasieläraren Kristina Rudbjer funderar kring hur hon har burit med sig »Maus« genom livet.

Comments are closed.