:
bob123omslag
Finns det en framtid för seriemediet?

bob123s20

Paneldebatt med sex branschkunniga. Daniel Atterbom om branschen. Gunnar Krantz om dagens serier.

Comments are closed.