:
B&B-195 omslag
Festivaler, priser och internationellt utbyte

bob195s118

Seriefrämjandet har den senaste tiden besökt utländska seriefestivaler, varit medarrangörer av SIS, annonserat nomineringarna till Urhundenpriset, delat ut Fanzinpriset och haft årsmöte.

Comments are closed.