:
Bild & Bubbla. Tony & Maria Cronstam omslag
den gamla sågen är tillbaka

bob181s117

Svenska amatörserietidningar granskas och bedöms, denna gång ganska hårt då recensenten fann många insända alster undermåliga.

Comments are closed.