:
Bild & Bubbla. Yokaj Studio omslag
Realistiska serier

bob179s15

Seriemediet används idag till mycket mer än »bara« underhållning. Den brittiske seriehistorikern Paul Gravett synar de senaste årens utgivning av dokumentära, journalistiska, pedagogiska och historiska serier.

Comments are closed.