:
B&B-199-omslag-638x638
Nordiska antologier på den internationella marknaden

BoB199s14

De nordiska ländernas seriekulturer är förhållandevis små men detta har inte hindrat att det, framför allt de senaste åren, har satsats en hel del på att lansera dem utomlands.

Comments are closed.