:
Bild & Bubbla. Yokaj Studio omslag
Kulturstöd till tecknade serier

bob179s13

Sverige är ett av de få länder i världen som har en fast stödform för utgivning av serieböcker. Hur har det påverkat den svenska seriekulturen och vilka trender kan man se i de serier som söker och får stöd?

Comments are closed.