:
Bild & Bubbla. Lina Neidestam omslag
2010/2011– trender och tendenser

bob188s14

Vi inleder med denna artikel en årligen återkommande summering av det
senaste årets trender i den svenska serieutgivningen.

Comments are closed.