Bild & Bubbla-index (gammalt)

Indexeringen av Bild & Bubbla har gjorts av Johan Blixt. Indexen täcker Thud 1 (1/1968) till och med Bild & Bubbla 3-4/2005 och omfattar alla artiklar, recensioner, Avigseriespalter, index och serier och ett fåtal nyhetsnotiser, ledare, insändare, omslag och tidskriftsanmälningar.

Allt som inte är artiklar har en liten bokstavskod som talar om vad det rör sig om: R för recension (direkt följt av eventuellt betyg), N för nyhetsnotis, S för serie, F för Avigseriespalt och I för index – det finns åtskilliga fler koder för omslag, ledare, insändare osv men dessa har ännu inte indexerats i någon större utsträckning.

Tack till Olof Siverbo och Göran Ribe för felfinnande.

Kommentera