Den lilla Smurfan – om kvinnor i tecknade serier

avatar
Knasen01_generalen och froken frojd

Män emellan på kontoret. Ur Knasen nr 26/1994. Bild: Mort Walker. Copyright King Features Syndicate inc.

Män emellan på kontoret. Ur Knasen nr 26/1994. Bild: Mort Walker. Copyright King Features Syndicate inc.

Bookmark the permalink.